Năng lực của Ngàn Thông

Hơn 300 nhân viên chuyên nghiệp

Hơn 5000 khách hàng đã tin dùng

Hơn 1700 thiết bị chuyên dụng

Hơn 1500 dự án đã thực hiện


Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 1)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 2)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 3)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 4)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 5)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 6)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 7)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 8)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 9)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 10)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 11)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 12)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 13)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 14)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 15)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (mẫu 16)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (Mẫu 17)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (Mẫu 18)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (Mẫu 19)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (Mẫu 20)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (Mẫu 21)

Cho thuê bàn ghế triển lãm

Cho thuê bàn ghế triển lãm (Mẫu 22)

Đánh Giá Bài Viết
Chia sẻ bài viết
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
74A ĐƯỜNG SỐ 21 – PHƯỜNG TÂN QUY – QUẬN 7
(028).3771.5119 – (028).377.52.257
0909.933.625 - 0909.450.119
0909.933.915 - 0909.933.215
lienhe@nganthongevent.vn