Ngàn Thông chuyên tổ chức sự kiện vui tết cùng thiếu nhi ngày 1-6 mang đến những trò chơi bổ ích, thoải mái cho các bé thiếu nhi.

Tổ chức vui tết cùng thiếu nhi ngày 1-6

Hình 1: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 1: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 2: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 2: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 3: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 3: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 4: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 4: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 5: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 5: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 6: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 6: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 7: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 7: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 8: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 8: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 9: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 9: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 10: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 10: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 11: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 11: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 12: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 12: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 13: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 13: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 14: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 14: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 15: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 15: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 16: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 16: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 17: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 17: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 18: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 18: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 19: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 19: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 20: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 20: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 21: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Hình 21: Vui tết cùng thiếu nhi 1-6

Đánh Giá Bài Viết
Chia sẻ bài viết
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Đăng bởi tbskgradmin vào

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
37B ĐƯỜNG BẾ VĂN CẤM, P. TÂN KIỂNG, QUẬN 7

0909.933.625 ​- 0903.335.415 - ​0909.384.019​
0909.933.215 - 0909.933.915 - ​0909.450.119
lienhe@nganthong.vn