SỰ KIỆN CHỊ PHƯƠNG

NGÀY 12/3/2019

DỰNG SÂN KHẤU

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Chuẩn bị sân khấu

Chuẩn bị sân khấu

Làm sàn cho không gian sân

Làm sàn cho không gian sân

Chuẩn bị không gian sự kiện

Chuẩn bị không gian sự kiện

Tổ chức sự kiện Chị Phương

Tổ chức sự kiện Chị Phương

Làm sân sự kiện

Làm sân sự kiện

Thiết bị cho chương trình sự kiện

Thiết bị cho chương trình sự kiện

Chuẩn bị cho sự kiện tại nhà

Chuẩn bị cho sự kiện tại nhà

Chuẩn bị không gian tổ chức

Chuẩn bị không gian tổ chức

Thiết bị sự kiện

Thiết bị sự kiện

Chuẩn bị sự kiện, tiệc

Chuẩn bị sự kiện, tiệc

Hoàn thiện chuẩn bị sự kiện

Hoàn thiện chuẩn bị sự kiện

Sân khấu cho sự kiện

Sân khấu cho sự kiện

Đăng bởi vào

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
37B ĐƯỜNG BẾ VĂN CẤM, P. TÂN KIỂNG, QUẬN 7

0909.933.625 ​- 0903.335.415 - ​0909.384.019​
0909.933.215 - 0909.933.915 - ​0909.450.119
lienhe@nganthong.vn