1

Sáng tạo - Đổi mới

Đầy đủ các thiết bị chuyên dụng

2

Uy tín - Chất lượng

Uy tín về chất lượng dịch vụ

3

Nhiệt tình - Tận tâm

Nhiệt tình và tận tâm trong công việc

Năng lực của Ngàn Thông

Hơn 300 nhân viên chuyên nghiệp

Hơn 5000 khách hàng đã tin dùng

Hơn 1700 thiết bị chuyên dụng

Hơn 1500 dự án đã thực hiện

Cho thuê bàn ghế

Cho thuê nhà bạt

Cho thuê dụng cụ tiệc

Thiết bị sự kiện Ngàn Thông