Năng lực của Ngàn Thông

Hơn 300 nhân viên chuyên nghiệp

Hơn 5000 khách hàng đã tin dùng

Hơn 1700 thiết bị chuyên dụng

Hơn 1500 dự án đã thực hiện


Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 1)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 2)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 3)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 4)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 5)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 6)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 7)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 8)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 9)

Cho thuê ghế hội nghịCho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 10)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 11)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 12)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 13)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 14)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 15)

Cho thuê ghế hội nghị

Cho thuê ghế hội nghị (Mẫu 16)

Đánh Giá Bài Viết
Chia sẻ bài viết
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
37B ĐƯỜNG BẾ VĂN CẤM, P. TÂN KIỂNG, QUẬN 7

0909.933.625 ​- 0903.335.415 - ​0909.384.019​
0909.933.215 - 0909.933.915 - ​0909.450.119
lienhe@nganthong.vn