Năng lực của Ngàn Thông

Hơn 300 nhân viên chuyên nghiệp

Hơn 5000 khách hàng đã tin dùng

Hơn 1700 thiết bị chuyên dụng

Hơn 1500 dự án đã thực hiện


Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 1)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 2)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 3)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 4)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 5)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 6)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 7)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 8)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 9)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 10)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 11)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 12)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 13)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 14)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 15)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 16)

Cho thuê bàn chữ nhật

Cho thuê bàn chữ nhật (mẫu 17)

Đánh Giá Bài Viết
Chia sẻ bài viết
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
74A ĐƯỜNG SỐ 21 – PHƯỜNG TÂN QUY – QUẬN 7
(028).3771.5119 – (028).377.52.257
0909.933.625 - 0909.450.119
0909.933.915 - 0909.933.215
lienhe@nganthongevent.vn